Kontroly kotlů na tuhá paliva dle zák. 201/2012 Sb.

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ukládá povinnost osobám vlastnícím kotel na tuhá paliva a právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím, které vlastní tyto kotle, nechat provést jejich kontrolu 1× za tři roky. Podle tohoto zákona může kontrolu provést pouze odborně způsobilá osoba, kterou je technik proškolený přímo výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. 
 
Provádíme kontroly kotlů na tuhá paliva značek Kovarson a Rojek. Cena kontroly 2500,- Kč v dojezdové vzdálenosti 15km od Loun, v případě delší cesty bude účtováno dopravné 15,- Kč/km nad dojezdovou vzdálenost.
 
Kontakt pro kontroly kotlů 737 599 752